Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεωνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων για το παιδικό φεστιβάλ 2014 ορίζεται η Τρίτη 20-05-2014. Όσες/οι δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή παρακαλούνται να το κάνουν άμεσα ώστε να μην είναι εκπρόθεσμοι. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Η οργανωτική επιτροπή

Δήλωση ομάδας και δραστηριότητας

Όσοι έχουν ήδη προβεί στη δήλωση συμμετοχής και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, έχουν λάβει mail, όπου τους ζητείται να δηλώσουν επακριβώς την ομάδα τους καθώς και την ημέρα υλοποίησης της δραστηριότητάς τους. Παρακαλούμε να ανταποκριθούν όσο πιο άμεσα είναι εφικτό.
Η οργανωτική επιτροπή

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Επιμορφωτικό σεμινάριο


ΑΝΑΚΟΝΩΣΗ
Το επιμορφωτικό σεμινάριο εθελοντών θα διεξαχθεί την Τρίτη 06/05 10.00- 12.00 στην Α/Ε. Ας σημειωθεί πως πρέπει να παρευρεθούν όσοι πήραν ή θα πάρουν μέρος στο φεστιβάλ.

Η οργανωτική επιτροπή.

Λήξη διαγωνισμού αφίσας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Ο διαγωνισμός για το σχεδιασμό της αφίσας του παιδικού φεστιβάλ 2014 έληξε με νικήτρια την κα Χαλικιοπούλου Εύα! Ευχαριστούμε όσες κυρίες συμμετείχαν για το ενδιαφέρον και το ζήλο τους!
Το παιδικό φεστιβάλ πλησιάζει.. 
Η οργανωτική επιτροπή