Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεωνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων για το παιδικό φεστιβάλ 2014 ορίζεται η Τρίτη 20-05-2014. Όσες/οι δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή παρακαλούνται να το κάνουν άμεσα ώστε να μην είναι εκπρόθεσμοι. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Η οργανωτική επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου